7,20€
חודשי
Plesk Web Admin Edition for VPS
18,00€
חודשי
Plesk Web Host Edition for VPS
10,80€
חודשי
Plesk Web Pro Edition for VPS